STAnews May 2024

Please find your May 2024 edition of STAnews here.

Our monthly magazine for Te Whakarōputanga Kaitiaki Kura o Aotearoa members.